Ученици от 11 и 12 клас могат да покажат своите размишления, облечени в презентация, с участието си в конкурс на тема „Водата и климатичните промени“, който е обявен във връзка със Световния ден на водата - 22 март. Негов организатор е Русенският университет с покрепата на РИОСВ и ВиК. Любопитен момент е, че с получената оценка от разработката си учениците ще могат да кандидатстват за обучение в Русенски университет.
Целта е да се изведат неблагоприятното въздействие от промените на климата, нуждата от преосмисляне на начина и ефективността на водопотребление и необходимостта от адекватни екологосъобразни действия, обясняват организаторите.
Максималният брой слайдове на разработката е 20, а презентациите се изпращат на [email protected] или директно в Русенски университет до 22 март. Резултатите от класирането ще бъдат приравнени на оценка по шестобалната система, с която завършващите ще могат да кандидатстват за обучение в Русенския университет по специалност „Екология и техника за опазване на околната среда“. Класирането ще стане ясно на 31 март като победителите ще бъдат наградени, а всички участници ще получат сертификати.