На 15 април 2020 се навършват 130 години от създаването на първата българска търговска камара. Събитието ще бъде отбелязано с множество инициативи, една от които е публикуването на алманах с историята на Русенска търговско-индустриална камара от създаването й до наши дни.
Началото е поставено точно преди 130 г., когато в Русе е основана Първата българска търговска камара. Като наследник на вилаетския Русчук, след Освобождението град Русе е един от най-важните центрове на младата българска държава. И точно тук инициативните и делови търговци, индустриалци и предприемачи на града за първи път в България основават Търговска камара - едно ново сдружение за нашите земи, което си поставя за цел да събере интелекта и инициативата на търговско- производителните слоеве от населението, да защитава интересите им и да служи като съвещателен орган на правителството по въпросите за икономическото развитие на страната. 
Русенските стопански дейци възприемат безрезервно новоучредената Русенска търговско-индустриална камара и прехвърлят усилията си към развитието й, като тя вече не е само местна инициатива, а става част от националната камарна институция. От запазените списъци на действителните членове и на член-кореспондентите на Камарата се вижда, че това са все известни и уважавани за времето си хора- видни търговци и занаятчии, предприемачи и индустриалци.