В Русе се подготвя изграждането на нов православен храм, като с него църквите в града ще станат петнайсет. Храмът ще бъде в гробищния парк в Басарбово - зад административната сграда на управата.
Възложител на проекта е общината, като той вече е в окончателна фаза. Има изработен подробен устройствен план, план за застрояване, готови са и част геодезия, ВиК и ел. схеми. Около гробищния храм ще има и озеленена площ. Предстои на идната сесия окончателният проект за устройствения план да бъде одобрен от общинските съветници.