Безобидното на пръв поглед хвърляне на мокри кърпички в тоалетната чиния води до чести аварии, задръстване на тръби и блокиране на скъпоструващата пречиствателна станция, сигнализират от ВиК. По този повод дружеството стартира информационна кампания за рисковете от необмислените действия на гражданите и апелира за проява на съвест от тяхна страна. 

„Четири човека цял ден работят, за да отпушат блокираните помпи, което води до спиране на пречиствателната станция. А често това се случва през 2 дена, особено когато вали дъжд и утаените мокри кърпички се понесат от по-голямата вода и се озоват на входа на съоръжението, което преди години бе изградено за над 20 милиона лева“, коментира за „Утро“ управителят на ВиК Сава Савов.
Той припомня, че преди време подобен проблем създаваха текстилните отпадъци, които бяха пускани в канализацията от шивашките предприятия. След разговори с техни представители този проблем е решен и вече парцали почти не се хвърлят в тоалетните, но новият бич е на все по-широко разпространените мокри кърпички. Изполването им безспорно е удобство, особено за майки и домакини, но важната подробност е, че те не се разграждат, затова в никакъв случай не трябва да се хвърлят в тоалетната, а в коша.
Наред с тях проблеми създават изхвърляните неправомерно дамски превръзки и тампони, найлонови торбички, пластмасови опаковки, пълнители за ароматизатори и отпадъчни мазнини, които или запушват канализацията на жилищата и административните сгради, или се отлагат в градската канализация, или попадат в пречиствателната станция за отпадъчни води. Тези отпадъци трябва да се изхвърлят в кофите за боклук. Изхвърлянето им в канализацията води до много скъпи ремонти, които всички ние заплащаме, посочват още от ВиК, като уточняват, че не са пресмятали колко им костват ремонтите в парично изражение.
За пораженията върху скъпоструващата пречиствателна станция, които мокрите кърпички причиняват, от ВиК подготвят брошури, които предстои да бъдат разпространени в училищата.