Контейнери за събиране на стари дрехи и обувки ще се появят скоро и в Русе, като предстои от общината допълнително да уточнят местата на новите съдове. Предвижда се на 15 места да бъдат разположени до два контейнера. Целта е те да са на удобни за гражданите места и да могат безпрепятствено да се обслужват от техниката. Дейностите са част от сключения през август миналата година договор за сътрудничество между общината и „Хюманита“ за събиране на стар текстил. Контейнери за стари дрехи има в много от големите градове на страната, като практиката е добре позната от години в Европа.