Превишения на изпусканите замърсители от промишлеността във водите на Русенски Лом показват резултатите от пробите, взети от РИОСВ преди седмица, когато бяха засечени наситено сини води в канализацията. Нарушението бе засечено по време на  планова проверка в „Унипак В“ ЕООД на територията на Западна промишлена зона.
Концентрации над нормата са установени при показателите неразтворени вещества, които обикновено са пясък и чакъл, и химична потребност от кислород, което е необходимо за разграждането на органични и биологични замърсители. За останалите два измерени показателя не са отчетени превишения.
Предприятието има договор с ВиК за изхвърляне на отпадни води в колектор „Трети март“, който дружеството стопанисва. Водите оттам се изливат в Русенски Лом, а тръбата в района често бълва притеснителни на цвят течности, които многократно са били засичани.
Заради това, че предприятието е изпускало по-голямо от допустимото количество вредни вещества предстои да бъде глобено. В такива случаи законът предвижда санкция между 1000 и 5000 лева, уточняват от екоинспекцията.