Начало на мащабна информационна кампания сред населението за настъпилите промени в механизма за регистрация на личните стопанства стартира вчера Постоянно действащата междуведомствена областна епизоотична комисия. Тя ще бъде напълно безплатна, а заявленията вече ще се подават не само в Областната дирекция по безопасност на храните, но и директно чрез кмета или кметския наместник в съответното населено място. Заявлениято може да бъде изтеглено от сайта на Областна администрация - Русе.
Улесненията по никакъв начин не облекчават ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти. Освен ограниченията в броя на отглежданите животни, то обектът трябва да е изграден съгласно всички изисквания за защита и хуманно отношение към селскостопанските животни, да бъде с постоянно водоснабдяване, както и да бъде така ограден, така че да не се позволява свободен достъп на хора и други животни. Той трябва да има и специално обособени места или съоръжения за съхранение на фураж за изхранване на животните. 
С разяснителната кампания ще се заемат общинските епизоотични комисии. За пореден месец няма регистрирани случаи на заболяването африканска чума по свине в частни стопанства на територията на региона.