Очакванията за по-трудни времена имат положителна роля върху поведението на домакинствата и в началото на 2020 г. те предпочитат да стабилизират бюджета си и да покрият просрочените задължения. Това сочат наблюденията на компанията за управление на задължения „Фронтекс Интернешънъл“. Консултантите отчитат силен януари по отношение на събираемостта, което е прецедент, тъй като краят на дългия декемврийски празничен период традиционно е свързан с финансови затруднения за домакинствата впоследствие.
Най-много на брой са изпадналите в просрочие потребители между 40 и 49 години. Те изпитват затруднение с изплащането средно на 2700 лева. Малко по-младите - тези между 30 и 39 години, представляват 25% от затруднените платци, но задлъжняват за значително по-малка средна сума - 1700 лева. Най-сериозен - над 2900 лева, е средният размер на вземането при хората между 50 и 59 години, които пък представляват 22% от общия брой.
Най-малък е делът на най-възрастните - над 70-годишни, които не са успели да платят заем в среден размер от малко над 1100 лева. Най-незначителни са непогасените заеми на най-младите - до 29 години. Те задлъжняват за под 900 лева и представляват 7% от всички потребители.