18 горски парцела, принадлежащи на частни лица, ще изкупи държавата в Русенско. Това става ясно от списъци на допуснатите до процедурата, публикувани от горските стопанства. Общата площ на горите, които ще станат държавна собственост, е около 100 декара. Най-големият парцел е от 14 дка.
Втората процедура за закупуване на гори от частни собственици от държавата стартира през есента на миналата година. Целта на кампанията е към държавните гори да се присъединят малки горски имоти, които не могат да бъдат обслужвани и поддържани в добро състояние от сегашните им собственици. Предимство имат имотите, които граничат с държавни гори, които имат защитни или специални функции и които са с площ между 1 и 10 декара. При една процедура собственикът може да продаде не повече от 50 дка.
Правоспособни оценители ще определят цените на частните гори, които държавата ще изкупува. Ако собственикът предлага по-висока цена от цената на оценителите, сделки с терените няма да се сключват.