Строителството та 48 сгради със 160 жилища в тях и обща разгъната площ от 24 617 кв.м е започнато в Русе през миналата година. Спрямо предходната 2018-а е отчетен спад с 31%, а спрямо 2017-а - с 40%. Това показва докладът за пазара на жилищни имоти през 2019 година, изготвен от „Форос“. Варненската компания за имоти закри офиса си в Русе преди доста години, но още  включва и нашия град в годишните си анализи.
През 2019 г. продължи тенденцията от предходните няколко години да се строят и пускат в експлоатация все по-качествени и луксозно завършени сгради и жилища. Конкуренцията между строителите е засилена и това обуславя повишаването на стандарта при предлаганите имоти. Конкурентни предимства като зелени площи, зони за отдих, детски площадки, жива охрана се предлагат все по-често с цел да се привлече интересът на търсещите.
Пазарът към края на 2019 г. е наситен с многобройни и разнообразни жилища, което кара купувачите да избират по-внимателно и да бъдат все по-взискателни към бъдещия си имот. Продължават да се предпочитат жилища на среден етаж с южно и източно изложение, като цената при тях закономерно е по-висока. Северните и западни апартаменти на първи и последен етаж държат малко по-ниски цени. 
Цялата 2019 г. се характеризира с висок обем на предлаганите имоти, което осигури богат избор на търсещите. Към края на годината прави впечатление, че времето за избор, от което имат нужда купувачите, е леко удължено, което също говори за по-внимателен подбор и повече изисквания от тяхна страна. 
През 2019 г. броят на сключените сделки в Русе са с 4% по-малко отколкото през предходната година. Купувачите остават верни на традицията да търсят предимно дву- и тристайни апартаменти, като предпочитаната площ е съответно 70-90 кв.м за първите и 100-140 кв.м за вторите.
Продължава да се наблюдава стабилен спад в броя на сключените ипотеки, като за Русе понижението е с 32%.
„Форос“ очаква темпът на растеж на цените на жилищни имоти да продължи да се забавя в следващите месеци. Наемите ще останат стабилни с леки колебания нагоре, а в по-дългосрочен план ръстът ще спре и те ще започнат да спадат. Очаква се процентът на корекция от продажната цена да започне да расте в следващите месеци. Търсенето на имоти с цел инвестиция ще е относително слабо поради изоставащия ръст в наемните нива спрямо покупните цени на жилищата. Строителната активност в сегмента ще остане висока и през следващите месеци, предполагат анализаторите на компанията.