Няма риск от водна криза за Русенска област и всички водоизточници в региона са в добро състояния. Това стана ясно на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК Русе, в което участваха областният управител Галин Григоров, заместникът му Валентин Колев, шефът на ВиК-Русе Сава Савов и представители на общините. Общият наличен воден ресурс е малко над 9500 л/сек, а използваният през изминалата година е 584 л/сек. Анализите показват, че използваният воден дебит е между 32% и 62% от разрешеното количество, като през 2019 той е 41%. Тази година Асоциацията по ВиК ще разполага с 5000 лева повече заради увеличената вноска от държавата.