Водите на Русенски Лом отново се оцветиха в тъмносиньо, като имаше следи и от други цветове. Те се изхвърлят от тръба на фирма в Западна промишлена зона, която се занимава с производство и печат на опаковки от велпапе. Това откриха служителите на РИОСВ вчера при планова проверка на предприятието.
Гледката на изливащите се отпадъчни води в сини цветове от тръба на колектора „Трети март“ всъщност не е изненада за хората от района, нито пък за институциите. Миналата година експерти на РИОСВ заедно с екипи на ВиК извършиха няколко проверки, като откриха четири възможни производства, от чиято дейност се изхвърлят води в притеснителни нюанси.
Поредното бълване на сини води е установено вчера.  Екоинспекторите са взели проби от отпадъчните води от точката на заустване в градската канализация, като предстои да се направи анализ от Регионална лаборатория-Русе, а резултатите ще са ясни до седмица. Всъщност фирмата за производство на опаковки от картон е една от четирите възможни, които изхвърлят оцветени води и които бяха набелязани още през миналата година. По предписание на екоинспекцията дружеството е сключило договор с ВиК Русе, според който са определени норми за максимално допустими вредни вещества в отпадъчните води. Предстои екоинспекторите да направят нова проверка.