Младите актьори от Кукления театър Светлина Станчева, Ивета Маринова, Мартин Пашов и Димитър Пишев разкриха пред десетки русенчета някои от най-добре пазените си тайни. Те показаха на момичетата и момчетата...