Тихомир Валентинов е новият цар на лозята в Ценово, който получи наметалото и короната от бившия цар Ивайло Димитров. Обредът по зарязването на лозята бе извършен под погледа на най-възрастния лозар в общината - 93-гидишния Георги Иванов. В празненството се включи и певческата група към пенсионерския клуб „Млади сърца“, която изпълни песни за гроздето и виното. В празника участваха също кметът на общината д-р Петър Петров и председателят на Общинския съвет Георги Георгиев. 
В Новград за цар на лозята бе коронован Димитър Прокопиев, а в Долна Студена царят Ангел Георгиев и царица Божена посрещнаха в дома си с богата трапеза шествието, а в дегустацията на домашни вина взеха участие 9 производители.