Тихомир Валентинов е новият цар на лозята в Ценово, който получи наметалото и короната от бившия цар Ивайло Димитров. Обредът по зарязването на лозята бе извършен под погледа на най-възрастния лозар в общината...