Разумно е разкопаването на десетките улици, което ще направи ВиК-Русе тази година, за да смени тръбите, да се използва и за интензивна газификация на града. Това каза кметът Пенчо Милков на срещата си с изпълнителния директор на „Овергаз“ и неговия екип. На нея той представи проекта, който предвижда подмяната на амортизираните водопроводи по 47 улици в централната градска част, като от компанията са го уверили, че разширяването на газифицирането ще е приоритет за тях. 
В случай, че идеята се развие още, ще предоставим на гражданите, които желаят, подкрепа за документалното й уреждане, включително и осигуряване на средства по програма за голяма част от първоначалната инвестиция, каза още Милков. Той подчерта, че газифицирането би ограничило битовото замърсяване от горене на влажни дърва, въглища и нерегламентирани материали, а това ще подпомогне и чистотата на въздуха.