Европейският парламент призовава да бъдат гарантирани равнопоставени условия в бъдещите взаимоотношения чрез стабилни ангажименти и „динамично привеждане в съответствие“ на правилата на ЕС и Обединеното кралство.
 

В сряда, Европейският парламент гласува резолюция представяща позицията му за предстоящите преговори с британското правителство относно новото партньорство след преходния период на Брекзит. Текстът беше приет с 543 гласа „за“, 39 гласа „против“ и 69 гласа „въздържал се“.

 

Парламентът призова споразумението за асоцииране с Обединеното кралство да бъде възможно най-детайлно, основано на три основни стълба: икономическо партньорство, партньорство в областта на външните работи и специфични секторни въпроси. При все това, трети държави не могат да се възползват от същите права като държавите членки на ЕС и целостта на единния пазар на ЕС и неговия митнически съюз трябва да бъдат запазени във всеки един момент, заявяват евродепутатите.

 

Бъдещи търговски отношения между ЕС и Обединеното кралство

 

За постигането на ново амбициозно споразумение за свободна търговия, евродепутатите като цяло са съгласни с насоките за водене на преговори, които Европейската комисия (Комисията) предлага. Вземайки предвид размера и сходството на икономиката на Обединеното кралство с тази на ЕС, бъдещата конкуренция с ЕС трябва да бъде отворена и честна чрез въвеждането на „равнопоставени условия“, т.е. гаранции за прилагането на еднакви правила за социални, екологични, данъчни норми, държавни помощи, защита на потребителите и въпроси свързани с промените в климата.

 

За да бъдат запазени търговските отношения без квоти и без тарифи, британското правителство трябва да поеме ангажимент да актуализира правилата си, например за конкуренцията, трудовите стандарти и опазването на околната среда, за да осигури „динамично привеждане в съответствие“ на законите на ЕС и Великобритания, посочват евродепутатите.

 

Защитата на най-чувствителните сектори е от решаващо значение

 

Резолюцията също така пояснява, че за да получи съгласието на Парламента, всяко споразумение за свободна търговия между ЕС и Обединеното кралство ще зависи от сключването на предварително споразумение за риболова до юни 2020 г. Ако Обединеното кралство не спазва законите и стандартите на ЕС, Комисията трябва да „направи оценка на възможните квоти и тарифи за най-чувствителните сектори, както и необходимостта от нормативни клаузи за защита на целостта на единния пазар на ЕС.“ Това е особено важно за вноса на храни и селскостопански продукти, където правилата на ЕС трябва да бъдат стриктно спазвани.

 

Други приоритети

 

Документът съдържа също така текстове относно правата на гражданите и мобилността на хората, защитата на данните, бъдещето на финансовите услуги, ситуацията на остров Ирландия, ролята на Съда на Европейския съюз за уреждане на спорове, програми и агенции на ЕС, външна политика и въпроси, свързани със сигурността, както и други приоритети на Европейския парламент, които ще бъдат достъпни тук.

 

Парламентът също така подкрепя факта, че Гибралтар няма да бъде включен в обхвата на споразуменията, които ще бъдат сключени, и че всяко отделно споразумение ще изисква предварителното одобрение на испанското правителство.

 

Следващи стъпки

 

Резолюцията е основана на предложението на Европейската комисия за указания за водене на преговори, представено от главния преговарящ на ЕС Мишел Барние в понеделник 3 февруари. Тези директиви са рамката, която определя предмета, обхвата и целите на разговорите. Те също така трябва да бъдат подписани от представителите на държавите членки на ЕС27 в Съвета, което се очаква да стане на 25 февруари.