Дългоочакваната поръчка за избор на изпълнител за цялостната подмяна на водопроводната мрежа и канализацията в централната градска част на Русе най-сетне е факт. Заради всички предварителни процедури по големия проект, който обхваща 47 улици в широкия център на Русе, дейностите се забавиха, но се очаква това лято същинските работи да започнат, ако няма обжалвания. А иначе по тези улици мрежата не е подменяна от 50-60 години, вече е силно амортизирана и авариите са чести. 
Общата стойност на поръчката е 20 791 616 милиона лева, от които най-голямата част - 14 млн., са за строителните дейности по водопроводната мрежа. Друга част от средствата са за канализационната мрежа и съоръжения, заделени са пари и за непредвидени разходи. В сумата са включени и средствата за подготовка на инвестиционния проект и за упражняването на авторския надзор по време на строителството. Финансирането на поръчката е свързано с проекта на ВиК по оперативна програма „Околна среда“, чиято цел е значително да се намалят загубите на вода. 
Улиците няма да се разкопават едновременно, а поетапно и живеещите в определените за ремонт участъци ще бъдат предварително информирани. Има издадено едно разрешение за строеж въз основа на идейния инвестиционен проект, като според ВиК не е целесъобразно да се раздели поръчката на обособени позиции. 
При критериите за възлагане на поръчката качеството ще има по-голяма тежест - 60 точки, а цената ще носи 40 точки. Кои са фирмите, които искат да се заемат с подмяната на водопроводите, ще стане ясно в края на март.