„Нетуоркс България“ ще монтира за своя сметка 1000 датчика за отчитане запрашеността на въздуха в цяла Северна България. За тази цел кабелният оператор ще си сътрудничи с независимата мрежа Аirbg.info. Идеята е по този начин да се помогне за установяване на замърсителите и да се окаже съдействие на компетентните органи за ограничаване на вредните емисии в атмосферата. Инициативата идва след вчера за пореден път в Русе бяха отчетени опасни нива на фини прахови частици.
„Поемаме всичко, ще ги купим, сглобим, ще ги монтираме в нашата мрежа, ще ги захраним и т.н. Имаме желание за 1000 устройства, но за период от няколко години. Чакаме Аirbg да кажат къде ще е най-полезно да ги поставим“, обясни управителят на „Нетуоркс България“ Свилен Максимов.