На 5 март всички досегашни клиенти на „Нетуоркс България“ ще станат клиенти на „Виваком“, съобщиха вчера от компанията. Условията и цените на ползваните услуги ще се запазят без промяна. Ще бъдат запазени и всички извършени предварителни плащания за бъдещи периоди.
От 1 март достъпът до клиентския портал My Networx ще бъде преустановен. След 8 март всеки потребител ще получи нов клиентски номер в SMS от „Виваком“. Номерът може да бъде получен и на някой от текущите номера за обслужване - 080010555, 082500460, 0882818666, 0894199180 и 0875316444, както и в клиентския портал My Vivacom, след регистрация.               

От 1 март, петък, клиентските номера, с които досега са извършвани плащания в EasyPay, FastPay и по банков път няма да бъдат активни. Плащания няма да могат да се правят до 8 март. От 9 март фактурирани месечни задължения могат да се заплащат чрез Vivacom магазини, онлайн чрез портала My Vivacom или корпоративния сайт www.vivacom.bg, чрез алтернативните канали за плащане - EasyPay, FastPay, www.e-pay.bg, както и по банков път. От тази дата за плащанията трябва да се използва новият клиентски номер, получен от „Виваком“.
От 8 март всеки месец на клиентите ще бъде издавана електронна месечна фактура, която ще е достъпна на клиентския портал My Vivacom, в който е необходимо да се извърши регистрация. Всяка следваща месечна фактура ще бъде издавана 1-во число. Срокът за заплащане е 18 дни.
В случай, че клиентът използва мобилен абонаментен номер от „Виваком“, той ще получава SMS известие при излязла нова месечна фактура и дължима сума, както и напомняне за просрочие и извършено плащане.
От 9 март промяна по текущи договори като смяна на план, добавяне или премахване на допълнителни пакети, преподписване и промяна на адрес ще могат да се извършват в офисите на „Виваком“. От офисите на „Нетуоркс“ ще продължи да работи само този на ул.“Борисова“ 40 - сервиз „Милков“.