Да е в широк център, да е в близост до местоработата, както и до детската градина или училището на детето, да има спирка, да има паркинг - това са част от изискванията на крайнонуждаещите семейства, които са на опашката за общинска квартира. Част от семействата в затруднено положение и без собствен дом дори настояват всичките им изисквания да бъдат изпълнени, като това е и причината някои от тях да са в списъка на чакащите за евтина общинска квартира, каза шефката на общинското предприятие, което стопанисва жилищния фонд Анелия Няголова.
Почти всички имат определени желания за мястото на общинското жилище, като предпочитат жилища в центъра и избягват „Дружба“ и „Чародейка“, а именно там са по-голяма част от апартаментите и къщите, които са 1599. Във ведомствения жилищен фонд попадат 44 апартамента и две защитени жилища, а в резервния има 143 имота.  
Неотдавна специална комисия по настаняване разгледа постъпилите възражения по проектосписъка на утвърдените кандидати, които подлежат на настаняване под наем в общински жилища през 2020. В него бяха включени 115 русенски семейства, сред които 37 самотно живеещи, 44 двучленни, 25 тричленни и 9 четиричленни семейства, като няма драстична промяна в бройката на чакащите от миналата година. 111 са получените възражения, като броят им е идентичен с предходната година. От тях шест са отпаднали по различни причини - живеят в социален дом, заради сменени адреси и други. 103 от възраженията са одобрени. Има и две, които са получени извън 14-дневния срок. Така след изготвянето на окончателния списък, по който ще става настаняването, той включва 210 семейства.
Битката за общинска квартира продължава да е така люта, тъй като все повече хора живеят в крайна бедност и трудно успяват да си плащат свободен наем.
Няголова съобщи, че към момента няма просрочени наеми, като единствено е имало едно нередно семейство от Средна кула, което е натрупало четири неплатени наема и това е позволеният лимит.