Информационна система за качеството на въздуха, която да използва съвременни иновативни технологии и тенденции за следене на качеството на въздуха, предлага да се изгради в Русе общинският съветник от ДПС Дауд Ибрям, който е и председател на временната общинска комисия за чистотата на въздуха. Идеята му е в града да се направи локална мрежа от сензори за наблюдение и измерване на въздуха, като крайната цел е да се разработи интернет платформа, която да показва и съхранява данните за въздуха.
Проектът ще бъде разделен на две части, обясни Ибрям, който е подготвил предложението си съвместно с екип от специалисти в София. А на днешната сесия ще предложи изграждането на информационната система да бъде прието към бюджета за 2020 година, като за целта бъдат заделени 150 000 лева.  
„Основната цел на първата част на проекта е да се направи обосновано предложение на локализиране на сензори от всички точки в града за събиране на информация за състоянието на въздуха. Така ще се създаде мрежа от свързани точки за съвместно наблюдение, към което впоследствие ще могат да бъдат включвани и допълнителни сензори. Анализът ще се извършва на основата на съвременни геостатистически и пространствено аналитични операции“, обясни общинският съветник. 
Той посочи, че броят и местата на измервателните уреди ще бъде резултат от самото моделиране. А за него се препоръчва модел на американската агенция по околна среда /ЕPA/-AERMOD, като за моделирането са предвидени около 50 000 лева. 
Втората част на проекта е инсталирането на станциите за измерването на качеството на въздуха, което ще се извършва в реално време чрез сензорите. Ще се мерят най-разпространените замърсители на въздуха, температура, влажност и налягане. Всяка станция ще изпраща информация за показателите към система, която пък ще бъде изградена на принципа на отворените данни. Дауд Ибрям обясни, че тази система ще използва предимствата на облачните технологии, като ще бъдат съчетани и с аналитични функционалности и усъвършенствани възможности за машинно самообучение. Това ще позволи да се предприемат навременни действия за подобряване на качеството на въздуха. 
Устройствата ще струват около 100 000 лева. Системата ще има възможност да предостави на широката общественост визуализация и данни на монитори, както и достъп през приложения за смартфони и таблети, каза още Ибрям, като изрази надежда да получи подкрепата на общинския съвет.