Комисията за защита на конкуренцията е започнала производство срещу А1 по жалба срещу националния телеком от „Нетуоркс България“ и „ТВН Дистрибуция България“. Двете русенски фирми настояват на А1 да се наложи забрана за нелоялна конкуренция, тъй като са предлагали устно пакетни договори с цени под себестойност, за да накарат русенски клиенти да се откажат от сегашния си доставчик.
Чрез своите офис служители и търговци телекомът привлича нови клиенти, като срещу 22 лева месечно им предоставя интернет, 185 телевизионни програми плюс трите платени пакета с телевизионни програми MAX SD и HD, DIEMA XTRA и HBO&Cinemax. 

Тази оферта не е обявена на сайта на А1 и официално не съществува. Само себестойността на трите пакета, които операторът трябва да заплаща на лицензодателите на програмите, възлиза на 17,99 лева. А цената само на интернета е 9,99 лева, така че очевидно целият пакет се предлага на дъмпингова цена, под себестойността на включените в него услуги, пресмятат засегнатите компании.
„Нетуоркс“ разполага с подписани договори с тези условия и фактури за плащания по тях, от които става видно, че пакетите MAX SD и HD, DIEMA XTRA и HBO&Cinemax се предлагат безплатно за срока на договора от 2 години. Това влиза в противоречие със Закона за защита на конкуренцията. Според неговия член 36 като нелоялно привличане на клиенти се определят практики като даването на безвъзмездна добавка към продавана стока или услуга, както и продажбите на значително количество стоки за продължително време на цени, по-ниски от разходите за производство и реализацията им“, обясни адвокатът на „Нетуоркс България“ Андрей Желязков.
Според юриста, има реална опасност за хората, подписали вече тези договори, тъй като решение на КЗК срещу А1 би ги направило незаконосъобразни, т.е. недействителни. При това условие е възможно телекомът да поиска изплащането накуп на всички дължими суми за незаконно предоставяните безплатни услуги. 
По-далечната заплаха е атаката на А1 срещу местните доставчици да се окаже успешна и в един момент телекомът да се превърне в монополист на пазара. Тогава той ще може да наложи каквито си иска цени и сегашните ще ни струват само хубав спомен. При получаване на подобни прекалено изгодни предложения не трябва да се бърза с подписване на договора, а да се вземе писмено офертата, за да се проучи от по-компетентни хора. Добра идея е да се отиде с нея при досегашния доставчик или друг конкурент, който ще може да посочи евентуални скрити уловки или пък да предложи по-добра оферта, обобщават специалисти.