Земеделските производители вече могат да кандидатстват за подпомагане по схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция“. През тази година в направлението бюджетът е увеличен на 18,6 млн. лв.
По предложение на браншовите организации в сектор „Растениевъдство“ обхватът на схемата е разширен, като се включват и машини, оборудване и съоръжения за защита от градушки и слана. Промяната може да се окаже от особена важност за фермерите от Русенско, които изглежда и тази година ще останат извън обхвата на националната система за защита от градушки. Както „Утро“ неведнъж писа, районът на Североизточна България трябва да се пази от бедствието със самолети, а не с ракети, както останалата част на страната. Те трябваше да полетят още миналата година, но покупката им бе отложена. Сега до сезона на градушките остават едва 3-4 месеца, но за никакви самолети за борба с градушките не се е чуло абсолютно нищо. Така че за фермерите остава варианта да опъват мрежи над овощните си градини или пък да се снабдяват със собствени оръдия срещу градушки, с които да обстрелват облаците.
Помощта покрива до 50% от допустимите разходи за инвестиции за такава техника, но не повече от 120 000 лева. Тя се предоставя под формата на капиталова субсидия.