Стартира информационна кампания за директни плащания 2020, организирана от Министерството на земеделието, храните и горите. В Русе срещата с фермерите ще бъде на 13 февруари от 14.30 часа в зала Свети Георги“ на Областната администрация. На нея ще присъства представител на ръководството на МЗХГ и екип от експерти. 
Дискутираните теми ще бъдат свързани с новите моменти в условията по схемите за директни плащания и подаването на заявления. Ще се обсъждат предстоящите приеми по Програмата за развитие на селските райони през 2020 г.,както и актуални въпроси по държавните помощи. 
Стопаните ще бъдат запознати с новите моменти в законодателството в сектор „Животновъдство“ и с преговорния процес на ниво ЕС за Общата селскостопанска политика след 2020 г.