4,4 милиарда години. Това е предполагаемата възраст, според последните анализи, на микроскопичен фрагмент от цирконий - най-старият известен на земята материал. Това подкрепя теорията за "студената ранна Земя".

Планетата ни е "родена" преди около 4,5 милиарда години, но нейното ранно бурно детство - периодът, в който тя се е структурирала - е все още до голяма степен загадъчен за учените.

Първоначално се е смятало, че е са били нужни 600 милиона години на Земята след раждането и за "охлаждане" и за формиране на земната кора. Но през последните десетилетия малки циркониеви кристали, идентифицирани като останки от земната кора при произхода и образуването на континентите, разбутаха представата за хронологията на ранната Земя. Този период е известен под името Хадей (или Катархай).

Цирконият е най-старият известен минерал на Земята. Геолозите ценят циркониевите минерали заради отличната им "памет". Много устойчиви, те могат да останат през вековете химически непокътнати, включени в по-младите скали.

В района Джак Хилс (Jack Hills) в Западна Австралия, се намират циркониеви кристали на над 4 милиарда години. Най-старите са на около 4,4 милиарда години, но тази възраст досега оставаше спорна.

Екипът на Джон Вали (John Valley) от Университета на Уискънсин, САЩ, е използвал нов метод за анализ - атомната томография, за да се опита да установи възрастта на микроскопично зрънце цирконий от Джак Хилс. Атомната томография позволява да се узнае химичната природа на всеки атом и първоначалната му позиция в анализирания материал. Така може да се определи точно на каква възраст е той и да се опише неговата история.

Откритието на учените, публикувано в неделя в списание Нейчър геосайънс (Nature Geoscience), потвърждава възрастта на циркония на 4,374 милиарда години.

"Хомогенизирането на океана от магма, в основата на земната кора и мантията на Земята, предхожда формирането на този цирконий и следователно то е станало скоро след формирането на Земята", заключават изследователите.

Химическият анализ на циркониевия кристал подкрепя теорията за "студената ранна Земя", с наличие на достатъчно ниски температури, които са дали възможност водата на океана да премине в течно състояние малко след втвърдяването на земната кора.

"Изследването потвърждава нашето заключение, че Земята е имала хидросфера над 4,3 милиарда години", казва Джон Вали. Потенциално благоприятните за развитието на живот условия, по този начин са били налице към този момент. Учените сега отнасят първите форми на живот на Земята към 3,5 милиарда години.