Разпространителите на твърди горива и обектите, в които се разпространяват твърдите горива, се вписват в регистър, а Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) ще има задължението да контролира качеството им, като изследва съдържанието на пепел, сяра и влага в тях. Това е записано в проект на Постановление на Министерския съвет, целящо да бъде завишен контролът върху дейността на търговците на твърди горива и обектите, в които разпространяват дървата за огрев и въглищата.
Целта е по-строг контрол върху качеството на твърдите горива, които са пуснати, предоставени на пазара. Използването на твърди горива (въглища и брикети) за битово отопление с ниско съдържание на сяра и пепел ще допринесе за намаляване на нормите от фини прахови частици (ФПЧ) и серен диоксид през отоплителния сезон и ще осигури подкрепа на националните усилия за намаляване на емисиите на тези замърсители. 
Засилването на контрола върху продаваните въглища и дърва несъмнено ще бъде приветствано от екологичните организации и борците за чист въздух. Проектът обаче предвижда за всички тези изследвания на горивата да плаща търговецът, който за всяка проба трябва да брои такси между 60 и 100 лева. Включването в регистъра струва само 50 лева, но изследването на всяка една партида горива излиза близо 400 лева. Разходи, които търговците ще трябва да калкулират в цените си, така че продаваните дърва и въглища няма как да не поскъпнат. Новите регулации вероятно ще изчистят пазара от по-некоректни играчи, но това означава и намаляването на конкуренцията, тоест отново по-високи цени.