Влагаш 1000 евро на депозит в банката и в края на годината имаш 996 евро, защото банката ни начислява отрицателна лихва. Това вече е реалност и в България. Засега само за депозити за фирми и само за депозити в евро. Но тази извратена реалност, налагана от Европейската централна банка, вече е масова практика в държави от Еврозоната. И вероятно е въпрос само на време да стигне и до депозитите на хората.
Средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове на нефинансовите предприятия през декември 2019 г. спада с 0.02 пр.п. до 0.05%, а по тези в евро - с 0.06 пр.п. до -0.04%, съобщи БНБ. За депозитите на домакинствата средните лихви са 0,17% годишно в лева и 0,20% годишно в евро. Те вече са реално губещи от инфлацията, но в номинално изражение все пак растат. 
Банките обаче реално губят от тях, тъй като за всеки влог превеждат гаранционен депозит в размер на 10% от сумата на БНБ. А тези пари централната ни банка олихвява с -0,60%, тоест взема от тях. Търсенето на кредити остава слабо, така че банките няма къде да пласират вложените в тях пари. Те вече с готовност купуват държавни ценни книжа с отрицателна доходност от -0,20%, което все пак е по-добре от -0,60%. И банките все повече се превръщат в едни трезори, които само съхраняват парите на спестителите. Засега безвъзмездно, като дори им дават символична лихва. Но спадащите приходи от лихви ги карат да вдигат другите си такси. Така че скоро можем да видим и „Такса депозит“. Или отрицателни лихви по депозит.