Девет години след фалита на Корпоративна търговска банка Българска народна банка ще трябва да плати 5624,38 лева обезщетение на русенеца Е. Николаев заради късното изплащане на гарантирания размер на депозита му възлизащ на 196 000 лева, реши Върховният административен съд. БНБ дължи сумата, тъй като не е приложила правилно директива на Европейския съюз, според която е трябвало в 5-дневен срок да обяви влоговете в КТБ за неналични. Поради това за забавеното изплащане тя дължи законовата лихва за периода, а не записаната по договора за депозит с банката.

Разликата е съществена и за влог от 196 000 лева възлиза на точно 5733,82 лева, изчисляват магистратите. Решението е окончателно и не подлежи обжалване.
КТБ бе затворена и поставена под специален надзор от БНБ на 20 юни 2014 г., но започна изплащането на гарантираните влогове едва на 4 декември същата година. Оправданието за забавеното изплащане бе, че във Фонда за гарантиране на влоговете липсват достатъчно средства. Според ВАС това забавяне е незаконно и за периода от от 26 юли (когато е трябвало да бъде изплатен депозита) до 5 ноември 2014 г. (когато депозитите в КТБ са обявени за неналични) БНБ трябва да плати лихва върху неправомерно задържаните пари.
В първите години след фалита на банката граждани водиха десетки дела срещу БНБ за забавеното плащане, но първоинстанционните съдилища отхвърляха исковете. Обратът стана възможен чак когато Съдът на Европейския съюз в Люксембург се произнесе с ключово решение, че не се допуска никакво национално законодателство, според което установяването на наличността на депозитите да зависи от отнемането на банковия лиценз (както гласеше българският закон за гарантиране на влоговете към момента на затварянето на КТБ).
КТБ имаше 255 хиляди вложители, от които вероятно хиляди от Русе. Те получиха депозитите си в пълен размер до гарантираните 196 000 лева през декември 2014 г. Все още обаче им се дължат натрупаните за 5 месеца лихви по депозитите. Те са включени в общите задължения на банката към кредиторите й и евентуално ще бъдат платени когато и ако финансовата институция събере всичките си вземания. Съдейки по това как се развиват нещата обаче, вложителите не следва да трябва да имат големи надежди това да се случи.