През изтеклата 2019 г. земеделската земя в Сливополско се търсеше многократно по-силно от нивата на предлагане. Най-характерният белег на този пазар през годината беше разтварянето на ножицата между стойностите на рентите от нивите и цените им в полза на вторите. Все повече се налага изводът, че покупката на земеделските парцели в този регион е добра инвестиция независимо че невинаги доходността от тях е достатъчно висока. Това коментира в обзора си за пазара през изминалата година специализираната в търговия с ниви компания „Русе ленд“.
Средните нива на наемите в общината е около 65 лв./дка, а нивите се търгуват в широките граници от 1200 до 1500 лв./дка. Втората стойност се оказва до известна степен психологическа и бе достигната през 2019 г. за качествени парцели, необременени с дългосрочен договор, казват анализаторите. 
Най-скъпо се продава земеделската земя в общинския център Сливо поле, както и в селата покрай река Дунав - Бръшлен и Бабово. Слабото предлагане там доведе и до намаляване на годишния обем сделки, при достигнати в края на периода средни цени от 1400 лв./дка. Тук стойностите на рентата вече са около 70 лв./дка, което донесе доходност от 5% на инвестицията в ниви. 
В землището на село Ряхово се наблюдават малко по-ниски цени, основно заради забавянето или неплащането на наемите от някои кооперации. В селата Голямо и Малко Враново пазарът на земя се развиваше стабилно, при непроменени от предишни периоди брой сделки и средна цена около 1330 лв./дка. Прави впечатление, че тук профила на купувачите е разнороден и включва както малки инвеститори, така и най-различни по вид земеделски производители, опериращи в региона. Наблюдават се и такива, започнали дейност в региона с малки площи, произвеждащи по-разнообразни култури. 
Около 1250 лв./дка средно се търгува земята в Стамболово, а цените в Юделник са около 1200 лв./дка. В тези землища и рентите не надвишават 55-60 лв./дка.
Като цяло годината беше добра за земеделците в Сливополско, особено за тези, заложили основно на пшеница и царевица, предвид добрите валежи и приемливите изкупни цени. За предстоящата календарна година може да се очаква по-скоро запазване на настоящите ценови нива с леки флуктуации предвид най-вече големината и броя на продаваните парцели. Подобни са очакванията и при договорите за наем на нивите, където се наблюдава период на равновесие, прогнозират от „Русе ленд“.