Още четирима търговци падат жертва на тайни данъчни клиенти, които проверяват дали за покупките се издават редовни касови бонове, както и за други нарушения. В черния списък на НАП за обектите, подлежащи на запечатване, влизат две аптеки, бирария и кафе-аперитив.
Мобилните групи данъчни инспектори са много активни и не минава седмица, без да хванат някого в нарушение и да му наложат наказателни мерки. Според някои търговци действията им са прекалено агресивни, като има случаи, когато нарочно провокират служителите им или бързат да се измъкнат преди да им е даден касов бон за покупката.
Принудителното запечатване на обекта на нарушителите за срок до 30 дни се прилага за случаи като неиздаване на касова бележка, „пропускане“ на ежедневното отчитане на оборотите от продажби или използване на фискално устройство, което не е от одобрен тип, няма изградена дистанционна връзка с НАП или е модифицирано чрез прибавяне или премахване на отделни компоненти. 
В черния списък вече попадаха какви ли не обекти - магазини, ресторанти, барове, места за настаняване, дори таксита, лекарски кабинети, бензиностанции и резервоари, офиси. 
Търговците често обжалват тези актове, така че запечатването може да се забави с месеци, докато минат всички обжалвания или да бъде отменено от съда.