До 31 януари тази година самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си, напомниха вчера от НАП-Русе. Право на избор имат около 9800 русенци, упражняващи професии, при които сами внасят осигуровките си. Те задължително се осигуряват във фонд „Пенсии“ на Държавното обществено осигуряване (ДОО), а по свой избор могат да се осигуряват и във фонд „Общо заболяване и майчинство“. 
Самоосигуряващите се лица, които изберат да внасят осигурителни вноски и във фонд „Общо заболяване и майчинство“, могат да се ползват от всички осигурени социални рискове (без трудова злополука и професионална болест и безработица) на ДОО. Другият вариант е да внасят осигурителни вноски на по-нисък процент за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. В този случай обаче самоосигуряващите се нямат право на обезщетения в определени ситуации, като например т. нар. „майчински“ при бременност и раждане, припомнят от приходната администрация.
Видът на осигуряването на самоосигуряващите се лица може да се променя за всяка календарна година, ако е подадена декларация по образец до изпълнителния директор на НАП. Срокът за подаване на документа е до 31 януари на съответната година. В 7-дневен срок от започване или възобновяване на трудовата дейност самоосигуряващите се лица определят вида на осигуряването си, като подават декларация по утвърден образец в компетентната териториална дирекция на НАП. При прекъсване и възобновяване на дейност през календарната година не може да се променя вече избраният и деклариран вид осигуряване.