Никога няма да срежа лентичка на обектите по проектите, които ще бъдат завършени тази година, защото не аз съм писал, печелил, работил по тях и не съм бил с лопатата. Това каза категорично кметът Пенчо Милков на общественото обсъждане на проектобюджета за 2020 година, който е близо 120 милиона без преходния остатък. Той посочи, че този бюджет олицетворява приемствеността, тъй като за два месеца няма как да се правят радикални промени. Бюджетът обаче олицетворява и новите принципи на работа, сред които общината да става по-силна и самостоятелна и да може да извършва голяма част от дейностите сама, подчерта кметът. Целта му е постепенно общинските предприятия сами да извършват повечето дейности, за които досега е плащано на външни изпълнители. В тази връзка в бюджета са заделени средства за закупуването на нов валяк, багер и необходимите машини, като ще се назначават и нови работници. Милков сравни общинските предприятия с отрязана ръка, която отново израства. Той отбеляза още, че новите принципи ще се задълбочават със следващите бюджети. 
Кметът отново обърна внимание на отчисленията за битовите отпадъци, които общината трябва да плаща на екоинспекцията. За 2020 местните приходи са в размер на 43 млн.лв., като над 10% - 4,5 млн.лв., отиват по държавната сметка. Правим всичко възможно това да се промени и постепенно общината да се освободи от тези отчисления, но процесите са дълги, обясни Милков.
Очаквано част от въпросите на гражданите в общественото обсъждане, което продължи близо два часа, бяха свързани с чистотата на въздуха. Те попитаха дали предвидените средства в размер на 150 000 лева ще бъдат достатъчни и как ще се изразходват. Милков обясни, че за чистотата на въздуха не са само тези средства, като общината работи и по програмата за подмяна на 1460 печки на твърдо гориво, а това е добър пример и знак накъде трябва да се разива обществото. Работи се също по закупуването на компостери, както и за доставката на новите електробуси и тролейбуси, за които тече обществена поръчка. 
Темата за чистия въздух не трябва да се използва за разединение, а за единение. Ще запознаем обществото какъв е процентът на замърсяване от битовото отопление, какъв е процентът от предприятията, като това ще стане чрез инвентаризация на промишлените производства. Специалисти от БАН също ще дойдат, за да видят нивата на замърсяване и да дадат предложения какво да се прави. Гледам справките от тел.112 и се радвам, че всеки ден има сигнали за горене на отпадъци. Има и налагани санкции, но не е това начинът. Възлагаме много надежди да съберем обществения ресурс и енергия в комисията по чистотата на въздуха, коментира Милков. 
Гражданите обърнаха внимание и на непочистените терени, като споделиха, че са подавали сигнали за конкретни места. В тази връзка кметът припомни, че всяка година за почистване на нерегламентираните сметища, и то от едни и същи места, общината харчи по 250 000 лв, като се ангажира да бъдат изпратени екипи на конкретните терени, за да ги разчистят. Новото родолюбие е да пазим чистота и да сме непримирими, когато видим нарушение, категоричен бе той.
Като предизвикателство от общината посочиха лавината от сигнали, на които общината откликва и се опитва да намери решение. Кметът каза, че ежедневно си пише с 80 човека и отговаря на съобщения, а общината работи на 7000 оборота. Всички сигнали от социалните мрежи се насочват към администрацията. Затова се подготвя и официален регистър на сигналите, като ще има няколко критерии, по които ще се реагира. Например, ако има нужда от ремонт, ще се прецени дали обектът е в близост до детска градина, училище. Ще се отстраняват нередностите по важност за обществото. 
Въпросите и предложенията на гражданите от публичното обсъждане на бюджета ще бъдат включени към документите за сесията на общинския съвет, които ще се гласуват през февруари.