Продължава започналият през 2018 година спад в доходността на универсалните пенсионни фондове, в които родените след 1959 г. са длъжни да внасят пари за втора пенсия, показват последните данни на Комисията за финансов надзор. За периода 29 декември 2017 г. - 31 декември 2019 г. среднопретеглената годишна доходност на деветте фонда е едва 1.07%. И пенсионните фондове губят битката срещу инфлацията, която вече е над 3% годишно. И спестяванията на бъдещите пенсионери намаляват като покупателна стойност вместо да се увеличават.
Само преди две години доходностите бяха над 4%, а някои фондове носеха дори над 5% на хората, които са им се доверили. Сега само три фонда отчитат в края на годината резултати над 2% - УПФ „Съгласие“ (2.76%), „Топлина“ (3.10%) и „ЦКБ-Сила“ (2.39%). На дъното е „Алианц“ със символичните 0.10%, което е дори под средните лихви по депозит.
Средната доходност на професионалните пенсионни фондове е още по-ниска - 1.00%, а на доброволните - 1.05%.
Резултатите разочароват, но трябва да се признае, че в настоящата ситуация на финансовите пазари за фондовете е много трудно да печелят и това е резултат от политиката на отрицателни лихви, налагана от Европейската централна банка. Фондовете са законово задължени да влагат по-голяма част от спестяванията ни в държавни облигации, които също вече са с отрицателна доходност. Една малка част от парите те могат да инвестират в акции и когато цените на борсата вървят надолу, възможностите да се инвестират парите с печалба съвсем секват.