Нетни активи на стойност 11,7 млрд. лв. са акумулирали пенсионните фондове, в които българите, родени след 1960 г., се осигуряват за втора пенсия. Това е с около 20% повече спрямо година по-рано, показват данните на Комисията за финансов надзор за първото полугодие на 2017 г.
Ръстът на активите е най-вече заради новите вноски на осигурените. По отношение на доходността КФН отчита средно 4,39% годишно, което за половин година прави към 2,17% ръст в стойността на един пенсионен дял.
Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 30 юни 2017 г. е 4 526 475 души, като нараства спрямо година по-рано с 2,29 на сто. Най-много са осигуряващите се в универсалните пенсионни фондове - 3,620 млн. души.
Най-голям пазарен дял на УПФ по брой на осигурените в тях лица има УПФ „Доверие“ с 27,2%. Следва ЗУПФ „Алианц България“ с 20,47% и УПФ „ДСК – Родина“ с 14,06%. В края на юни средният размер на натрупаните средства на едно осигурено лице в УПФ достига 2689,18 лв.
Общите приходи на пенсионно-осигурителните дружества през първото полугодие на 2017 г. от входни такси и комисиони за управление възлизат на 88,8 млн. лв. Печалбата им е в размер на 34,4 млн. лв.
606 093 души се осигуряват по собствено желание в в доброволните пенсионни фондове. Нетните активи на този тип фондове общо възлиза на 977,4 млн. лв. към края на юни.