Продължава започналият в средата на миналата година спад в доходността на универсалните пенсионни фондове, в които са парите на родените след 1959 г. за втора пенсия, показват последните данни на Комисията за финансов надзор. За периода 29 септември 2017 г. - 30 септември 2019 г. среднопретеглената годишна доходност на деветте фонда е 1.55%. 
Само преди година и половина доходностите бяха над 4%, а някои фондове носеха дори над 5% на бъдещите пенсионери. Сега само три фонда отчитат в края на годината резултати над 2% - УПФ "Съгласие" (3.23%), "Топлина" (2.76%) и "ЦКБ-Сила" (2.72%). На дъното е "Бъдеще" със символичните 0.38%, което е дори под лихвите по депозит.
Средната доходност на професионалните пенсионни фондове е още по-ниска - 1.49%, а на доброволните - 1.68%. 
Резултатите не впечатляват, но трябва да се признае, че в настоящата ситуация на финансовите пазари за фондовете е много трудно да печелят и това е резултат от политиката на ниски лихви, налагана от Европейската централна банка. Фондовете са законово задължени да влагат по-голяма част от спестяванията ни в държавни облигации и депозити, които са с почти нулева доходност. Една малка част от парите те могат да инвестират в акции и когато цените на борсата вървят надолу, както е в момента, възможностите да се инвестират парите с печалба съвсем секват.