Работодателите от Русенско срещат най-малки затруднения при намиране на нужните им работници. Това е изненадващият извод от проучване на потребностите от работна сила, което Агенцията по заетостта е провела съвместно с комисиите по заетост към областните съвети за развитие в 28-те области в страната. Оптимистичното заключение се базира на данните, че „само“ 64,3% от запитаните работодатели от областта посочват, че имат затруднения при намиране на кадри. И очевидно трябва да сме доволни, че другите са още по-зле.
В регионален план най-големи затруднения при намиране на нужните им работници срещат работодателите в област Габрово и Кюстендил, където всички анкетирани отговарят утвърдително на поставения въпрос, дали срещат трудности при намиране на търсения персонал. Следват областите Перник - с 91,0%, Добрич - с 89,5%. 
Местният бизнес отдавна тръби, че хора няма, и фактът, че две трети от фирмите в Русенско не могат да намерят служители, едва ли е изненада. Специалисти по човешки ресурси споделят пред „Утро“, че дори ако изведнъж в града ни отнякъде се изсипят 5000 желаещи работа, ще ги разхвърлят по фирмите за един ден и те дори няма да стигнат. Само в един от сайтовете за работа обявите за места в Русе са близо 800, а голяма част от позициите са за по няколко души. 
За последните десет години броят на наетите по трудов договор в Русенско е намалял с около 40 000 или с над една трета, показват данните на статистиката. Повечето от тях напуснаха и страната след кризата от 2009-2010 г. И сега гладът за кадри се увеличава от година на година, тъй като бизнесът има пазари и може да расте, но работници липсват. 
Данните от проучването на Агенцията по заетостта показват, че през следващите 12 месеца българският бизнес ще се нуждае от 90 500 специалисти с правоспособност или висше образование. Сред тях са медицински сестри, лекари, шофьори, машинни и строителни инженери и др. В различните сектори на икономиката ще са необходими и 64 400 работници без специалност. Най-много от тях ще се търсят в секторите с по-ниска производителност като растениевъдство, строителство и хранително-вкусова промишленост. Общо през следващите 12 месеца българската икономика ще се нуждае от близо 321 000 работници и специалисти. Работодателите ще наемат най-много строители, заварчици, работници в растениевъдството и др. Стига такива да се намерят.