Уроците за библейската и средновековната литература за учениците от осми А и В клас в Професионалната гимназия по облекло започнаха от два русенски храма. Заедно с техните преподавателки Татяна Нахабедян и Анна Николаева гимназистите разгледаха православната църква „Св.Николай“ и католическата „Св.Павел от Кръста“. Учениците се запознаха с историята на създаването на двата храма, с техните архитектурни особености, изографисаните и витражни сцени от Библията. Това със сигурност ще направи по-лесно и достъпно навлизането в литературната материя, която се изучава в осми клас, убедени са преподавателките.