Въпреки критиките на бизнеса и заплахите за протести, срокът за привеждане на дейността на търговците, използващи софтуер за управление на продажбите (СУПТО), с изискванията на Наредба Н-18 няма да бъде удължаван. Това стана ясно на среща между Националната агенция за приходите /НАП/ и Българска асоциация по информационни технологии /БАИТ/, на която присъстваха разработчици на софтуер за управление на продажбите. 
Вече година и половина текат споровете около наредбата заради трудностите по прилагането на изискванията й. Бизнесът многократно настояваше за прецизиране на текстовете с мотива, че тя създава допълнителна финансова тежест и дори възпрепятства конкуренцията. По думите на софтуерни разработчици, част от клиентите отлагат внедряването на новите програмни продукти, като това ги поставя под риск от санкции. Експертите на приходната агенция съобщиха, че към момента има над 500 регистрирани софтуери за продажбите и процесът продължава интензивно.
От приходната агенция припомнят, че до края на януари всеки бизнес, използващ софтуер за управление на продажбите, трябва да го приведе в съответствие с изискванията на наредбата за касовите апарати. Фирмите, използващи софтуер за управление на продажбите (СУПТО), трябва да са изпълнили новите изисквания до 31 януари 2020 г. Тези, избрали алтернативната възможност за отчитане на извършваните продажби - СУПТО със стандартизиран одиторски файл, трябва да уведомят за това НАП по електронен път до 31 януари 2020 г.