Напълно е възстановено преминаването през обновения пешеходен подлез при Математическата гимназия, който осигурява безопасно, удобно и сигурно пресичане на натоварения бул. „Скобелев“. Съоръжението, което от години беше изоставено - изградено на етап груб строеж, вече е изцяло модернизирано и приведено в отговарящ на съвременните изисквания вид. Монтирани са и асансьори на двата входа на подлеза. Ще има и видеонаблюдение, за да не се допуска вандализъм. Пешеходният подлез край Математическата гимназия „Баба Тонка“ в Русе беше обновен с европейски средства в размер на 434 000 лева. Те бяха осигурени по втория етап на проекта за интегрирана система за градски транспорт на общината, който беше успешно защитен по време на втория мандат на предишния кмет Пламен Стоилов.