Прокуратурата влезе в Басейнова дирекция-Благоевград.

След започване на проверката граждани не бяха допускани да влязат в сградата, документите им се придвижваха от служителите, които слизаха до зоната за достъп, която е с карти.

„Служители на прокуратурата разглеждат документи, които Басейнова дирекция-Благоевград е предоставила на всички контролиращи органи, имащи отношение към проблема с язовир „Студена”, каза пред репортерите Ралица Кукова, директор на Дирекция „Контрол” към Басейнова дирекция Западнобеломорски район-Благоевград.

Тя допълни, че когато има информация, който ще представлява интерес, тя ще бъдат предоставени на медиите.

Басейновата дирекция контролира водните обеми в реките и язовирите в Югозападна България, както и графиците за водоползване от операторите и собствениците на ВЕЦ на основата на прогнозите от НИМХ.

За неспазване на плана за водоползване ВиК Перник беше санкционирана от дирекцията. Въпреки одобрените количества от 1 млн. куб. м водният оператор е изразходвал през ноември заявените 1,5 млн. куб. м. Най-вероятно прокурорската акция е свързана с документацията, потвърждаваща това.