Присъствие на едно заседание месечно, което обикновено продължава много по-малко от 8-часов работен ден, и участие в две-три комисии, което е по около час. Това натоварване от няколко часа месечно носи заплата средно по около 500 лева на общинските съветници в Русенска област. Това вероятно е мечта за много от гражданите, голяма част от които работят за тази сума пет дни в седмицата по 8 часа. Може би и затова по време на предизборната кампания във Фейсбук шегата „Само аз и още двама-трима познати не сме кандидати за общински съветници“ набра изключително голяма популярност.    

Общинските съветници работят по закон срещу заплати, за които обаче не обичат да говорят. Възнагражденията им са фиксирани в правилника за работа на общинските съвети. Справка на „Утро“ показва, че разликата между средната заплата в най-голямата община и в по-малките в областта е 470 лева. Очаквано най-високи са възнагражденията на общинските съветници в Русе, като на идната сесия ще бъдат увеличени и добавките за участие в заседание и комисии с над 10% и те ще се разписват средно срещу 650 лева. Най-ниски пък са възнагражденията на общинските съветници в Борово, като следва да се отбележи, че там и заплатата на кмета Валентин Великов от 2000 лева остана без промяна. А иначе съветниците получават около 180-200 лева месечно. Техните възнаграждения се формират от участието им в комисии и заседание, като вземат по 7% от средната брутна заплата на общинската администрация. Така за присъствието си на три комисии и едно заседание получават 28%, което е едва около 180-200 лева. 
Избраниците в Две могили са се разписали срещу 300 лева за декември, като при тях заплатата също се формира от участие в заседание и комисии. То обаче е в размер на 70% от минималната работна заплата за страната за присъствие на заседание и 40% на комисия. 
В Ценово и в Иваново съветниците получават по около 400 лева, като и в двата общински съвета месечното парично възнаграждение е 60% от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец. 
Съветниците от Бяла се разписват срещу 460 лева, а техните колеги в Сливо поле - срещу 480 лева. Това всъщност е 70% от средната брутна заплата на общинската администрация. И общинските съветници във Ветово получават възнаграждения в размер на 70% от заплатата на администрацията, което е 502 лева месечно.