Спазвайки стриктно българското законодателство и отговаряйки на обществените очаквания ТЕЦ „Русе“ направи изключително важна крачка, която да позволи пълен контрол и прозрачност при използването на горивата за производство на топло и електроенергия. Видеонаблюдението се осъществява чрез специализиран софтуер, който е инсталиран на работните компютри на експертите в РИОСВ-Русе. Чрез него в реално време се осъществява контрол на вида на използваните горива, като е осигурена възможност да се проследяват и минали периоди. 
В момента ТЕЦ „Русе“ използва висококачествени въглища и биомаса. Видеоконтролът дава пълна гаранция за използваните горива. Изпълнителният директор на ТЕЦ „Русе“ инж. Севдалин Желев заяви, че по този начин се цели постигането на пълна прозрачност на производството на енергия и сигурност в обществото, че се изпълняват безусловно всички екологични изисквания на нашите и европейските закони.