Една трета от българите не могат да си позволят да отопляват достатъчно домовете си. Това показва проучване на статистическата служба Евростат. Сред отделните страни членки най-големият дял на хората, твърдящи, че не могат да отопляват достатъчно дома си, е именно у нас - 34% от сънародниците ни имат този проблем. На второ място в класацията се нарежда Литва (28%), а на трето - Гърция (23%). На следващите позиции се нареждат съответно Кипър (22%), Португалия (19%) и Италия (14%).
Енергийно бедни в Русенско по официални данни са 6437 домакинства. Толкова са семействата, които получават от държавата по 93.18 лв., за да се топлят тази зима. Което води до парадокси, тъй като над 80% от помощите са за закупуване на твърди горива - дърва и въглища. Така че държавата субсидира с близо половин милион лева замърсяването на въздуха ни с прахови частици. Същата тази държава има програма за замяна на тези печки на дърва с отопление на газ или ток. За което пак ще се изхарчат едни милиони за сметка на европейските и българските данъкоплатци. Така че даваме едновременно пари и да се разпалват печките, и да не се палят. 
Двойното субсидиране с противоположни цели най-вероятно ще има нулев ефект и няма да намали броя на енергийно бедните. По-ефикасни биха били мерките, водещи до цялостно покачване на жизнения стандарт. Защото който има пари за отопление на парно или газ, няма да тръгне да цепи дърва.