42 са дните с регистрирани превишения на фини прахови частици от 10 микрона за 2019 година в Русе, съобщиха вчера от РИОСВ. Данните са от Автоматичната измервателна станция „Възраждане“, разположена в центъра на града. Средната годишна концентрация е била 36 микрограма на кубичен метър. 
Специализираното законодателство допуска дните с превишения на фини прахови частици да бъдат не повече от 35 за една година. За Русе този брой е надхвърлен с една седмица. От Екоинспекцията припомнят, че за 2018 г. дните със замърсен въздух са били 65, а през 2017-а - 72. Това дава основание на експертите да отчетат подобрение на качеството на атмосферния въздух. Още повече, че пак според това законодателство средногодишната концентрация трябва да е до 40 микрограма, а за 2019 г. тя е 36.  
Анализът показва, че превишенията основно се дължат на използването на твърди горива от гражданите за отопление през зимата в комбинация с лошите климатични условия през този период - безветрие и трайни мъгли. 
От РИОСВ отчитат също и че 13 от регистрираните превишения на фините прахови частици се дължат на изгаряне на стърнища в съседна Румъния.
При по-малките фини прахови частици от 2.5 микрона средногодишната концентрация миналата година е била от 20.15 микрограма на кубичен метър при норма 25 микрограма. Останалите следени замърсители като серни и азотни оксиди, въглероден оксид, бензен и озон нямат регистрирани превишения на нормите за 2019-а.