От днес в Словения влизат в сила новите правила за финансова помощ за безработни лица. Според поправките гражданите ще могат да получават държавна помощ от 530 евро на месец, пише Македонската информационна агенция (МИА).

Досега безработните в Словения взимаха по 350 евро помощи.

Според измененията чужденците в страната, които са регистрирани като постоянно пребиваващи и не са граждани на ЕС, ще трябва да разполагат със сертификат за владеене на основна форма на словенски език на ниво "А1", за да бъдат регистрирани като безработни.

Гражданите на ЕС, които пребивават постоянно в Словения, ще трябва да докажат, че посещават курсове по словенски език, както и да кандидатстват за обяви за работа лично.

От Министерството на труда в страната промените имат за цел да подобри социалния статус на безработните граждани.