Националната агенция за приходите ще приема данъчни декларации за доходите, заработени през 2019 г., от 10 януари 2020 г., съобщават от ведомството. Причината е, че от 1 до 9 януари 2020 г. приходната агенция ще извършва годишно приключване за 2019 г. и ще се прави превключване на работата на информационните системи.

Този срок се отнася както за тези, които ще декларират полученото онлайн, така и на хартиен носител в офисите на агенцията. Промени има и в плащанията към НАП в последния работен ден, обясняват от ведомството.

Така плащанията без такса чрез е-услугата виртуален ПОС ще се приемат до 9 часа на 31 декември 2019 г. Ако издължаването се прави с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в офисите на НАП, това може да става до 13 часа в последния ден на тази година.

Подаването на коригиращи декларации, с които се поправят сгрешени данни от първоначалния документ, без да се налагат глоби, също започва от 10 януари догодина.

Електронната услуга за подаване на уведомления за трудови договори ще бъде достъпна в периода от 1 до 9 януари, но резултатите от обработката на подадените данни ще бъдат изпращани от НАП поетапно след 10 януари, съобщават още оттам. Справочната информация в този период пък ще е актуална към 2 януари 2020 г. За тези обстоятелства данъчните са уведомили Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда.

Всеки, който е регистриран по ДДС, може да подава справки декларации и т.нар. VIES декларации чрез е-услугата от 1 януари, но информацията ще бъде отразена в справката за задълженията и плащанията след 10 януари.

Хората, чиито здравни права са прекъснати заради неплатени вноски, трябва да знаят, че от 1 до 9 януари плащанията могат да се извършват само по банков път чрез търговските банки.

Подаването на изискваната декларация за възстановяване в периода от 1 – 9 януари ще може да става чрез електронната услуга с персонален идентификационен код или КЕП, както и на място в офисите на НАП.

Удостоверяването на непрекъснати здравноосигурителни права в периода от 1 до 9 януари пък ще става само в офиса на НАП по постоянен адрес с хартиен документ.

От 1 до 9 януари информацията за задълженията и плащанията чрез е-услугите ще бъде вярна към 31 декември 2019 г. На 10 януари 2020 г. данните ще бъдат актуализирани.

До 10 януари няма на работи електронната услуга за подаване на заявления за регистрация и дерегистрация по ДДС, като тези документи ще се подават само на хартиен носител в офисите на приходната агенция.

За същия период няма да функционира и електронната услуга за подаване на искане за издаване на документ. Недостъпна ще бъде и електронната услуга за потвърждаване на издаден персонален идентификационен код (ПИК), уточняват от НАП.