Кметът на Русе Пенчо Милков и част от екипа му се срещнаха вчера с представители на клубовете. Целта на сбирката, инициирана от общината, бе да се проведе дебат по програма „Спорт“ за следващата година. Това е инструментът, чрез който общината субсидира местните клубове.
Дискусията не предизвика никаква изненада. Някои, като представител на плувен клуб „Локомотив“, твърдяха, че приетата през 2017 година програма е лоша и че Русе трябва да вземе пример от Варна и Бургас. Критериите в морските градове за финансиране на клубовете били разписани по-справедливо и прозрачно.
Други - изпълнителният шеф на боксов клуб „Русе“ Илия Сяров и Атанас Тодоров от клуба по плуване „Ирис“, дадоха да се разбере, че програмата е достатъчно добра.
В крайна сметка стана ясно, че новата обща финансова рамка за подпомагане на клубовете ще бъде съизмерима с тази от изтичащата 2019-та - около 500 000 лева.
В същото време общинската администрация подкани закъснелите с годишния си отчет клубове да го предостяват до края на декември. 
Главният експерт към министерството на спорта Елеонора Гурбанова пък разясни по какви програми за допълнително финансово стимулиране ще може да се кандидатства през държавата.
Изтъкнат бе и много важен момент - всички клубове трябва да се пререгистрират до края на следващата година като юридически лица с нестопанска цел.