Вълнуваща коледна среща събра деца и родители, които работят заедно по проекта на общината за социалното включване. Децата пяха, рецитираха и танцуваха и така показаха постигнатото през годината. 
Проектът е получил второ удължаване с още една календарна година - до края на 2020 г. В Центъра за интегрирани социални услуги в сградата на филиал „Светилник“ на детска градина „Червената шапчица“ в кв. „Чародейка“ и в Комплекса за интегрирани социални услуги за деца в квартал „Дружба“ се предоставят 6 интегрирани социални услуги.