Три обединения на консултантски фирми са подали оферти по обявената от Община Русе обществена поръчка за външна техническа помощ при покупката на нови електрически возила за градския транспорт, научи „Утро“. Мегапроектът на стойност 46 772 166,30 лв. предвижда общинската транспортна фирма да се снабди с 20 нови 10-метрови електробуса и 15 нови 12-метрови тролейбуса. А Община Русе предложи до 590 хил. лева без ДДС за консултант, който да ни помогне да се снабдим не само с екологична, но и икономически ефективна алтернатива на сегашните стари дизелови автобуси.
Своята експертна помощ предлагат две столични обединения. В „Инфра-СКГ“ влизат „Инфрапроект Консулт“ ЕООД и „София Консултинг груп“, а „Бус Консултинг“ включва „Приорити консултинг“ ООД и „БИМ Консултинг“ ООД. И в двете влизат компании с дългогодишен опит и годишни обороти от милиони лева. 
Третият кандидат е обединение „Екотранспорт Русе“, което включва две шуменски фирми - „Тонус 21“ ЕООД и „Ес Пи Консулт БГ“ ООД. 
Оферти от русенски фирми за обществената поръчка липсват, очевидно в града ни или няма експерти по електрически транспорт и управление на проекти, или пък половин милион лева за такава консултация им се виждат твърде малко. 
В условията на обществената поръчка за външна техническа помощ във връзка с изпълнението на проект за подобряване на качеството на въздуха бе записано, че от участниците се изисква да имат квалифициран екип, включващ електроинженер, финансист и експерти по обществен транспорт и мониторинг. Тяхното качество и име има тежест от 50% в крайната оценка. Останалите 50% се формират от предложената цена, чиято прогнозна максимална стойност е 590 хил. лева без ДДС.
Както „Утро“ писа, за доставката електробуси и тролейбуси кандидатстваха четири фирми - столичните „Биофрог ЦЗ“ и „Екселор Елбус“, полската „Соларис“ и чешката „Шкода Електрик“.