Тази година се навършиха 500 години от смъртта на Леонардо да Винчи - една от най-прогресивните, образовани и иновативни личности на всички времена. Тази рубрика се посвещава на ренесансовия гений, съчетал неукротим талант с енциклопедични знания, иновативна личност, търсеща отговора на въпроса „Защо?“.
Ние считаме, че днес всяко „Защо?“ започва от образованието.
Сред приоритетите на нашата рубрики ще бъдат тенденциите в иновативното училище, справянето с образователните нужди на дигиталното поколение, както и добрите практики в обучителната сфера. 
Целта е да споделим идеи, практика и опит, за да дадем най-доброто образование на нашите деца.

Преди много години, това състояние бе определяно като „Здрав дух в здраво тяло“. Отразяваше баланса между позитивния поглед към света и онова физическо здраве и стабилност, които съчетани определят благополучието на човека. За тези, които бързат, не става дума за пари, а за култивираната личностна енергия, заради която сме успешни и живеем добре. 
Днес това се нарича Well-being. И както е модерно, може да бъде Well-being на работното място и Well-being в личния живот. 
Но преди да демонстрират невероятен Well-being във фирмата, младите хора трябва да бъдат научени как да развиват емоционалната, умствената, физическата и духовната си енергия, как застанали срещу себе си, да отговарят на съществените въпроси: Здрав ли съм, наистина? Щастлив ли съм? Колко фокусиран съм в това, което правя? Какви са целите ми?
Когато яснота обсеби отговорите им, питащите се изправят като хора, които познават себе си и са способни да владеят енергията си. Хора, които се грижат за нуждите си и не е необходимо да ги компенсират, защото умеят да ги управляват.
В този случай, не се налага да си правят автопортрет, за да разберат чувствата си, нито пък колаж, за да осъзнаят своите желания. Това са хора, които умеят да подреждат мислите си и затова не е необходимо да рисуват квадрати ...
/Леонардо да Винчи описва прост механизъм, за това как с бои и четка, умът и душата могат да бъдат „избистрени“. Съвременните психолози твърдят, че е бил абсолютно прав. Този метод, за сваляне на стреса от разума, нервите и психиката, препоръчва още:
Важно е да запомните състояние - рисувайте цветни петна;
Важно е да се съсредоточите върху мислите си - рисувайте с точки.../
И понеже нищо от споменатото по-горе не се учи в училище, а съвременният бизнес свят очаква подготвени млади хора с невероятен Well-being, на ред идват проектите.
Проектът „WASAP 1to3“ - „Ascending Strength and Ambition on a Path to Wellbeing - 1to3“ или „Устойчиво създаване на път към благополучие в училищната среда“, един от четирите нови, по които ПЧСУ „Леонардо да Винчи“ работи от тази учебна година, се фокусира именно върху темата за благополучието на днешните ученици. Целта е у децата да се възпита самочувствие - да харесват себе си каквито са; да бъдат научени да отхвърлят конформизма; да се чувстват удобно и интегрирани в училище; да умеят да уважават различията, независимо дали са физически, умствени или академични. Така адекватното приемане на околния свят, скроен в повечето случаи не по техните мерки, ще им помогне да израснат като балансирани и здрави възрастни. Разбира се, това не може да се случи без заразяващия пример на учителите, родителите и училищния персонал. 
И понеже енергията на темата за благополучието е напълно в синхрон с топлината на Коледа, бъдете Well-being и ако ви се рисува, отдайте се на желанието!